36 domova

Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini manjoj od 1 milje
$217 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 5 milja
$128 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 4 milje
$165 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 8 milja
$145 prosečno po noćenju
Dva smeštaja (San Juan), na međusobnoj razdaljini od 2 milje
$228 prosečno po noćenju