ZAŠTITA DOMAĆINA

Osiguranje za zaštitu doživljaja

U retkim slučajevima kada se neko povredi ili se nečija imovina ošteti tokom pokrivenog doživljaja, domaćin može biti pokriven osiguranjem od odgovornosti u visini do 1.000.000 USD.

U retkim slučajevima kada se neko povredi ili se nečija imovina ošteti tokom pokrivenog doživljaja, domaćin može biti pokriven osiguranjem od odgovornosti u visini do 1.000.000 USD.

Dostupno domaćinima većine doživljaja
Štiti domaćine od početka do kraja doživljaja
Bez premca na polju putovanja

This program doesn't apply to hosts who offer experiences in mainlaind China or Japan, or hosts of accommodations.

Šta je pokriveno?

Osiguranje za zaštitu doživljaja može da pokriva:

– Vaša zakonska odgovornost za telesne povrede gostiju ili drugih osoba – Vaša zakonska odgovornost za štetu na imovini koja pripada gostima ili drugim osobama

Osiguranje za zaštitu doživljaja ne pokriva:

– Telesne povrede i oštećenja imovine koja su posledica nečega što je namerno urađeno (nije u pitanju nezgoda) – Šteta na ličnoj imovini domaćina i nestali ili ukradeni predmeti – Doživljaji koji uključuju letelice i mobilnu opremu

Ugošćavajte bez brige

Vreme za pripremu doživljaja

Osiguranje za zaštitu doživljaja može pružiti pokriće domaćinima tokom doživljaja, a takođe i dok pripremaju prostor za doživljaj, pre nego što počne ili nakon što se završi, u skladu s uslovima i odredbama polise.

Pokriće za pomoćne domaćine

Pomoćni domaćini koji pružaju srodne usluge u vezi sa doživljajem takođe mogu biti pokriveni Osiguranjem za zaštitu doživljaja.

Danonoćna podrška

Ako se nešto desi vama ili gostima, naš tim za podršku zajednici vam je na raspolaganju širom sveta. Ako imate pitanja o Osiguranju za zaštitu doživljaja, obratite nam se i uputićemo vas na odgovarajućeg pružaoca usluga.

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Savet: Iskoristite materijale o bezbednosti

U saradnji sa američkim Crvenim krstom i Međunarodnom federacijom Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Airbnb pruža materijale o bezbednosti koji važe u 191 zemlji. Saznajte kako da napravite planove za hitne slučajeve, pripremite pribor za prvu pomoć, budete bezbedni u kuhinji i još mnogo toga.

Savet: Iskoristite materijale o bezbednosti

U saradnji sa američkim Crvenim krstom i Međunarodnom federacijom Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Airbnb pruža materijale o bezbednosti koji važe u 191 zemlji. Saznajte kako da napravite planove za hitne slučajeve, pripremite pribor za prvu pomoć, budete bezbedni u kuhinji i još mnogo toga.

Postupak podnošenja odštetnog zahteva

1. Popunjava se obrazac

Kada se domaćin, gost ili treće lice obrati timu za podršku zajednici, Airbnb će pružiti informacije o postupku podnošenja odštetnog zahteva.

2. Osiguravajuće društvo imenuje procenitelja štete, koji zatim pregleda zahtev

Nakon popunjavanja obrasca, javiće vam se procenitelj u ime osiguravajućeg društva da razgovara o odštetnom zahtevu i prikupi informacije.

3. Odštetni zahtev se istražuje

Spoljni procenitelj rešava zahtev u skladu sa uslovima Osiguranja za zaštitu doživljaja i zakonima i propisima koji važe na određenoj teritoriji.

Experience Protection Insurance is subject to certain terms, conditions, and exclusions. 
To learn more, download a comprehensive program summary.

Odgovori na vaša pitanja

Treba li nešto da uradim da ostvarim pokriće na osnovu Osiguranja za zaštitu doživljaja?

Ne. Automatski ste pokriveni ako vaš doživljaj ispunjava uslove za pokriće osiguranjem.

Kada postanete domaćin doživljaja i prihvatite Uslove korišćenja usluge, prihvatate i da ćete biti pokriveni Osiguranjem za zaštitu doživljaja tokom Airbnb doživljaja, u skladu s uslovima polise.

Ako želite da istupite iz programa, morate da uradite sve ovo: – Da nam pošaljete imejl s imejl adrese povezane s vašim nalogom domaćina doživljaja – Da navedete svoje puno ime i prezime, kao i broj telefona povezan s vašim nalogom domaćina doživljaja – Da navedete tačan naziv doživljaja koji organizujete

Imajte na umu da se imejl adresa za istupanje iz programa prati samo za potrebe obrade zahteva za istupanje.

Šta se dešava ako se povredim tokom doživljaja koji organizujem?

Vaša bezbednost nam je prioritet. Ako ste povređeni ili vam treba lekarska pomoć tokom doživljaja, pređite na bezbedno mesto i odmah pozovite hitnu pomoć.

Kada budete bezbedni i zbrinuti, prijavite nam incident tako što ćete u aplikaciji Airbnb otvoriti karticu Profil, dodirnuti Pomoć i podrška, pa ispod putovanja izabrati Obratite se Airbnb-u. Saznajte više

Kao domaćin doživljaja na Airbnb-u, šta biste uradili ako se neko povredi tokom doživljaja?

Bezbednost naše zajednice nam je prioritet. Ako se neko povredi tokom doživljaja ili mu treba lekarska pomoć, odvedite sve učesnike na bezbedno mesto i odmah pozovite hitnu pomoć.

Kada svi budu na bezbednom i zbrinuti, prijavite nam incident i javite da li možemo još nekako da vam pomognemo. Saznajte više

Kako funkcioniše Osiguranje za zaštitu doživljaja?

Osiguranje za zaštitu doživljaja obezbeđuje pokriće na osnovu polise koju izdaju određeni zastupnici osiguravajućeg društva Zurich Insurance plc, jednog od najuglednijih osiguravača na svetu.

Nosioci polise su Airbnb i domaćini doživljaja na Airbnb-u. Zaštita u okviru ovog programa nije uslovljena plaćanjem premije osiguranja ili drugog odbitka.

Kad neko podnese odštetni zahtev na teret domaćina doživljaja, spoljni procenitelj štete pristupa obradi i rešavanju zahteva u skladu s pravilima dogovorenim s Airbnb-om.

Šta je Osiguranje za zaštitu domaćina?

Program Osiguranja za zaštitu domaćina pruža primarno osiguranje od odgovornosti za štetu u vrednosti do 1.000.000 USD po nezgodi u slučaju da treće lice traži naknadu zbog telesne povrede ili oštećenja imovine u vezi sa boravkom u smeštaju rezervisanom putem Airbnb-a.

Moguće je zatražiti naknadu u vrednosti od najviše 1.000.000 USD po lokaciji smeštaja, pri čemu mogu važiti određeni uslovi, ograničenja i izuzeci. Saznajte više

Kako se Osiguranje za zaštitu doživljaja razlikuje od Airbnb-ove Garancije za domaćina i Osiguranja za zaštitu domaćina?

Airbnb-ova Garancija za domaćina i Osiguranje za zaštitu domaćina osmišljeni su da zaštite domaćine domova. Osiguranje za zaštitu doživljaja štiti domaćine doživljaja.

Airbnb-ova Garancija za domaćine osmišljena je da zaštiti domove domaćina od oštećenja ličnih stvari ili samog smeštaja u retkim slučajevima kada gost izazove materijalnu štetu u objektu. Za više informacija posetite našu stranicu Garancije za domaćina.

Osiguranje za zaštitu domaćina osmišljeno je da zaštiti domaćine domova u slučaju da treće lice od njih traži naknadu štete zbog telesne povrede ili oštećenja u objektu koja nastane tokom boravka u smeštaju domaćina. Za više informacija posetite našu stranicu Osiguranja za zaštitu domaćina.

Osiguranje za zaštitu doživljaja osmišljeno je da zaštiti domaćine doživljaja u slučaju da treće lice od njih traži naknadu štete zbog telesne povrede ili oštećenja u objektu koje nastane tokom organizovanog doživljaja. Za više informacija posetite naš Centar za pomoć.

Da li ste spremni za kreiranje doživljaja?

Da li ste spremni za kreiranje doživljaja?