Pređi na sadržaj
  Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako Airbnb naplaćuje i prosleđuje boravišnu taksu?

  Na određenim lokacijama automatski naplaćujemo i umjesto domaćina uplaćujemo boravišne pristojbe svaki put kad gost uplati rezervaciju. Na nekim drugim lokacijama na kojima Airbnb ne naplaćuje sve postojeće boravišne pristojbe domaćini će možda morati samostalno naplaćivati boravišne pristojbe.

  Automatizacija tog postupka ne utječe na poreze koje ste dužni plaćati, kao ni na ukupnu isplatu koju dobivate kao domaćin. Vaša se isplata i dalje umanjuje samo za iznos standardne Airbnbove naknade za usluge. Automatiziranom naplatom i uplaćivanjem poreznih pristojbi pojednostavnjuje se postupak za sve uključene strane.

  Obvezni porezi

  Naš sustav na temelju unesene adrese smještaja određuje koje se porezne pristojbe odnose na vas. Provjerite je li na stranici Upravljanje smještajem unesena točna adresa. Čak i ako Airbnb automatski naplaćuje i uplaćuje neke boravišne pristojbe u vaše ime, možda ćete neke druge boravišne pristojbe morati sami naplatiti. Primjerice, Airbnb na nekim lokacijama može naplaćivati poreze koji su propisani na razini regije, ali ne i one koji su propisani na lokalnoj razini. Također, Airbnb ne preuzima odgovornost za pogreške pri naplati poreznih pristojbi koje su posljedica pogrešaka pri unošenju podataka.

  Kako možete provjeriti vrijedi li to za vaše smještaje

  1. Otvorite Vaše oglase na stranici airbnb.com i odaberite oglas
  2. .
  3. Kliknite Upravljanje oglasom.
  4. Kliknite rubriku Lokalni porezi i zakoni.
  5. Ako naplaćujemo porezne pristojbe na vašoj lokaciji, na toj ćete stranici vidjeti zadanu postavku naplate poreza.

  Ako u rubrici Lokalni porezi i zakoni ne postoji odjeljak koji se odnosi na naplatu poreznih pristojbi, za taj oglas ne provodimo automatiziranu naplatu i uplaćivanje boravišnih pristojbi.

  Kako provjeriti ukupan iznos boravišnih pristojbi

  Ukupan iznos naplaćenih boravišnih pristojbi možete vidjeti u rubrici Bruto zarada u Povijesti transakcija na svom korisničkom računu. Gosti na svakom računu mogu vidjeti zasebnu stavku koja se odnosi na boravišne pristojbe.

  Ostale porezne obveze

  Preporučujemo vam da se dobro informirate o lokalnim propisima koji se odnose na poreze kako biste znali koje su vaše zakonske obveze i kako biste ih se mogli pridržavati. Za dodatne informacije o poreznim obvezama koje se odnose na vaš slučaj obratite se nadležnim lokalnim službama ili poreznom stručnjaku.

  Airbnb domaćinima pruža opće informacije o boravišnim pristojbama i savjetuje im da se informiraju o lokalnim zakonima i propisima, da ih poštuju te da svoje goste obavijeste o točnom iznosu pristojbi prije ugovaranja rezervacije.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?
  Srodni članci