Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila

Poreski dokumenti od Airbnb-a

Airbnb svake godine izdaje nekoliko vrsta dokumenata koji služe za prijavu poreza na dohodak ili pregled informacija o prihodima u SAD-u. Vrsta dokumenta koji vam se izdaje ovisi o vrstama isplata koje dobivate putem naše platforme.

Napomena: možemo vam izdati nekoliko vrsta obrazaca, no na svakom će od njih biti prijavljena druga vrsta prihoda.

Pregled poreznih dokumenata

U ovoj se tablici nalaze kratke informacije o različitim vrstama poreznih dokumenata koje izdaje Airbnb. Dodatne informacije potražite u odgovarajućim odjeljcima na ovoj stranici.

Vrsta dokumenta

Vrsta uplate

Propisani prag

Rok za izdavanje dokumenta

1099-K

Airbnb domaćini koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i imali su uplate za rezervacije smještaja i/ili doživljaja.

Više od 20 000 USD i više od 200 rezervacija u kalendarskoj godini 2022.Za kalendarsku godinu 2023. pogledajte odjeljak koji se odnosi na 1099-K na ovoj stranici.

31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

1099-MISC

Domaćini koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i dobivali su druge isplate koje se oporezuju, primjerice bonuse, nagrade, poticaje, isplate na temelju rješenja koja je Airbnb donio prilikom rješavanja nekih spornih situacija te sve druge vrste isplata.Domaćini koji iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats i koji su porezni obveznici u SAD-u te dobivaju isplate za najam smještaja i druge vrste isplata.

Ukupno 600 USD ili više u kalendarskoj godini.

31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

1099-NEC

Oni koji pružaju usluge Airbnbu (uključujući fotografe, prevoditelje i druge pružatelje usluga) i državljani su ili porezni rezidenti SAD-a.

Ukupno 600 USD ili više u kalendarskoj godini.

31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

Obrazac 1042-S

Domaćini koji nisu državljani SAD-a i dostavili su obrazac W-8 te su dobivali isplate od platitelja iz SAD-a.

1 USD ili više

15. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

Obrazac 1099-K

Obrazac 1099-K prikazuje bruto iznose isplata koje ste primili od Airbnba. Kao tvrtka koja posreduje u platnim transakcijama između svojih korisnika (eng. Third Party Settlement Organization), prema pravilima IRS-a i poreznih tijela pojedinih saveznih država Airbnb ima obvezu izdavanja obrasca 1099-K domaćinima koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i čiji je prihod prešao propisani prag za prijavu poreza putem obrasca 1099-K.

Više informacija o poreznim obvezama u SAD-u potražite u članku o porezu na dohodak u SAD-u i odgovorima na česta pitanja o porezima.

S datumom 23. prosinca 2022. IRS je izdao priopćenje o odgodi uvođenja novih pragova za porezne prijave, što je bio dio Američkog plana za oporavak (eng. American Rescue Plan) iz 2021. godine, a odnosi se na tvrtke koje posreduju u platnim transakcijama između svojih korisnika (eng. third-party settlement organizations), i novi su se pragovi trebali primjenjivati za porezne prijave koje se odnose na 2022. godinu.

Zahvaljujući ovoj odgodi Airbnb nije dužan izdavati obrazac 1099-K onima čija je zarada premašila 600 USD. U skladu s time, za kalendarsku godinu 2022. godinu izdavat ćemo obrazac 1099-K samo onima čija je zarada premašila 20 000 USD i onima koji su imali više od 200 ugovorenih rezervacija.

U kojim slučajevima Airbnb izdaje obrazac 1099-K?

Ako ispunjavate uvjete za prijavu poreza u SAD-u za određenu poreznu godinu, porezni obrazac dobit ćete poštom i/ili ga pronaći u rubrici Porezi na svom korisničkom računu najkasnije do 31. siječnja za svaku prethodnu kalendarsku godinu za koju se prijavljuje porez.

Kome se izdaje obrazac 1099-K?

Za kalendarsku godinu 2022. izdat ćemo vam obrazac 1099-K ako ste prešli jedan ili više od navedenih pragova za prijavu poreza koje je propisao IRS:

 • u kalendarskoj godini 2022. vaša je bruto zarada premašila 20 000 USD ili ste imali više od 200 ugovorenih rezervacija
 • od vaših smo isplata odbili i zadržali poreze koji se naplaćuju u SAD-u
 • vaša savezna država ili okrug imaju niži prag za prijavu poreza na dohodak. U nastavku pogledajte popis saveznih država/okruga.

Savezne države koje imaju niži prag za prijavu poreza

Sljedeće države trenutačno imaju vlastiti, niži prag za prijavu poreza: okrug Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Missouri, Vermont i Virginia. Ako ste premašili prag koji propisuje savezna država, ali ne i IRS-ov prag koji se primjenjuje na federalnoj razini, obrazac 1099-K bit će dostavljen samo poreznoj upravi u vašoj saveznoj državi.

Detaljnije informacije o obrascu 1099-K

Bruto iznos isplata: na obrascu 1099-K prikazan je bruto iznos isplata koje ste dobili na temelju transakcija izvršenih putem Airbnbove platforme. Navedeni su bruto iznosi ugovorenih rezervacija (uključujući poreze/naknade koje naplaćuje Airbnb, naknade za čišćenje, poreze koji se naplaćuju kao prolazne stavke, odnosno koje smo na temelju vašeg naloga naplatili korisnicima i vama ih isplaćujemo) i novac koji su vam uplatili gosti na temelju donesenog rješenja za određene situacije.

Prijavljuju se bruto iznosi (prije nego što se oduzmu Airbnbove naknade/provizije). Ukupni iznosi ne usklađuju se s korekcijama do kojih je došlo zbog izmjena ili otkazivanja rezervacija nakon dolaska gosta. Preporučujemo vam da se savjetujete s poreznim stručnjakom kako biste saznali na koji način prijaviti ostvarene prihode putem obrasca 1099-K kad podnosite poreznu prijavu te imate li pritom pravo na kakve olakšice.

Primjer

 • 100 USD po noćenju za 7 noćenja

700 USD

 • Naknade za čišćenje

50 USD

 • Lokalne pristojbe/naknade (prolazne stavke)

10 USD

= ukupan iznos prijavljen na obrascu 1099-K

760 USD

 • Airbnbove naknade

– 21 USD

= neto iznos isplaćen domaćinu

739 USD

Zadržani federalni porez na dohodak

Ako se od vaših isplata uzima i zadržava federalni porez na dohodak, ukupan zadržani iznos u kalendarskoj godini za koju se podnosi porezna prijava nalazit će se u polju broj 4. Federalni porez na dohodak zadržavamo samo u onim slučajevima u kojima je to naša zakonska obveza. Najčešći razlozi zbog kojih zadržavamo federalni porez na dohodak:

 • u trenutku kad je izvršena isplata nismo imali podatke o poreznom obvezniku u SAD-u ili
 • od IRS-a smo dobili nalog na temelju kojeg smo dužni zadržati porez.

Više informacija o zadržanom porezu u SAD-u.

Više korisničkih računa na Airbnbu s istim poreznim brojem

Ako imate više korisničkih računa na Airbnbu s istim poreznim brojem, zbrajaju se ukupni iznosi rezervacija te se na temelju toga utvrđuje jeste li prešli prag za prijavu poreza koji je propisao IRS.

Ako se zbrajanjem iznosa koji su vam isplaćeni za svaki od spomenutih korisničkih računa utvrdi da ispunjavate uvjete za prijavu poreza, za svaki ćemo vam od tih računa izdati obrazac 1099-K. Na primjer, ako imate četiri računa, dobit ćete četiri obrasca 1099-K.

Jedan korisnički račun na Airbnbu s više poreznih obveznika

Ako je na vašem korisničkom računu aktivno nekoliko poreznih obveznika i izdano vam je nekoliko obrazaca 1099, morat ćete zbrojiti iznose navedene na svakom od obrazaca 1099 i uskladiti podatke s ukupnim iznosima navedenim u povijesti transakcija.

Kako uskladiti podatke na obrascu 1099-K

Podaci o zaradi i/ili povijest transakcija mogu vam poslužiti za lakše usklađivanje podataka na obrascu 1099-K.

Podaci o zaradi

 • Bruto zarada: odgovara iznosu u polju 1a obrasca 1099-K
 • Naknade za usluge Airbnba: ukupan iznos naknada koji je oduzet od vaše bruto zarade
 • Korekcije: podaci o korekcijama iznosa za isplatu

Povijest transakcija

 • U odjeljku Izvršene isplate odaberite željeno razdoblje (npr. siječanj 2022. – prosinac 2022.).
 • Nakon toga u padajućem izborniku ispod teksta Izvezi CSV odaberite opciju Preuzmite CSV datoteku.
 • Otvorite CSV datoteku i u filtru stupca Godina u kojoj je ostvarena zarada odaberite odgovarajuću poreznu godinu.
 • U stupcu Vrsta uklonite oznaku pored stavki Korekcija rješenja i Isplata.
 • Bruto oporezivi prihod ukupni je zbroj stupaca Iznos i Naknada za domaćine i mora odgovarati iznosu u polju 1a obrasca 1099-K.

Ako je bilo korekcija u okviru kojih su neki iznosi umanjeni, te ćete korekcije morati izostaviti jer obrazac 1099-K služi za prijavu bruto iznosa transakcija prije izvršenih korekcija. Zanemarite ostale stupce, uključujući stupac Naknada za čišćenje / Naknada za upravljanje / Boravišne pristojbe.

Napomena:

 • Ako smo vam izdali i obrazac 1099-MISC, podaci o zaradi i povijest transakcija obuhvaćat će spomenute transakcije.
 • Ako je na vašem korisničkom računu aktivno nekoliko poreznih obveznika i izdano vam je nekoliko obrazaca 1099, morat ćete zbrojiti iznose navedene na svakom od obrazaca 1099 i uskladiti podatke s ukupnim iznosima navedenim u povijesti transakcija.

  Obrazac 1099-MISC

  Obrazac 1099-MISC porezni je dokument koji Airbnb izdaje domaćinima koji su američki državljani ili porezni rezidenti i koji imaju još neke prihode od Airbnba koje moraju prijaviti. Ovaj obrazac prema pravilima služi za prijavljivanje isplaćenih iznosa koji se odnose na promotivne ponude, bonuse, nagrade, poticaje te isplate na temelju rješenja koja je Airbnb donio prilikom rješavanja nekih spornih situacija. Radi se o iznosima koje je porezni obveznik dužan prijaviti, a nisu uvršteni u obrazac 1099-K i/ili 1099-NEC.

  Domaćini koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i iznajmljuju smještaj putem servisa Luxury Retreats te su u kalendarskoj godini zaradili najmanje 600 USD dobit će obrazac 1099-MISC. Obrazac 1099-MISC sadrži bruto iznose (prije nego što se oduzme naša provizija, odnosno naknade).

  Napomena: ako se prema klasifikaciji poreznih obveznika svrstavate u kategoriju C ili S korporacije (što uključuje i društva s ograničenom odgovornošću koja se svrstavaju u kategoriju C ili S korporacije), što se prikazuje na obrascu W-9, postoji mogućnost da vam se ne mora izdavati obrazac 1099-MISC.

  Obrazac 1099-NEC

  Obrazac 1099-NEC porezni je dokument koji Airbnb izdaje pružateljima usluga (npr. fotografi, prevoditelji, pružatelji usluga conciergea) koji su državljani ili porezni rezidenti SAD-a i kojima je u kalendarskog godini isplaćeno najmanje 600 USD (ukupno). Ovaj obrazac sadrži bruto iznose, odnosno iznose prije nego što vam se naplate Airbnbove naknade za usluge (ako ih ima).

  Napomena: ako se prema klasifikaciji poreznih obveznika svrstavate u kategoriju C ili S korporacije (što uključuje i društva s ograničenom odgovornošću koja se svrstavaju u kategoriju C ili S korporacije), što se prikazuje na obrascu W-9, postoji mogućnost da vam se ne mora izdavati obrazac 1099-NEC.

  Ako niste domaćin na Airbnbu, već pružate usluge Airbnbu na temelju ugovora s nekim od Airbnbovih dobavljača, porezne dokumente izdaje vam dobavljač s kojim ste u ugovornom odnosu. Vrsta dokumenta koju će vam taj dobavljač izdati ovisi o tome u koju se poreznu kategoriju svrstava i koje su njegove obveze u pogledu izvješćivanja o oporezivim prihodima.

  Obrazac 1042-S

  Obrazac 1042-S porezni je dokument koji Airbnb izdaje domaćinima (na Airbnbu i servisu Luxury Retreats) koji nisu državljani ili porezni rezidenti SAD-a, a koji su poslali obrazac W-8 i ostvarili zaradu od Airbnba u SAD-u. Obrazac 1042-S sadrži bruto iznose (prije nego što se oduzme naša provizija, odnosno naknade).

  Gdje mogu pronaći porezne dokumente koji su mi izdani?

  Ako vam je izdan porezni dokument, primjerak možete pronaći na svom korisničkom računu na Airbnbu.

  • Kliknite svoju profilnu fotografiju na korisničkom računu domaćina i odaberite Korisnički račun.
  • Kad otvorite stranicu Korisnički račun, odaberite opciju Porezi.
  • U odjeljku Porezni obveznici odaberite ikonu >.
  • U odjeljku Porezni dokumenti prikazan je popis poreznih dokumenata koji su vam izdani (u najviše 4 godine).

  Porezne dokumente također možete pronaći i u podacima za svoj korisnički račun:

  • Kliknite svoju profilnu fotografiju na korisničkom računu domaćina i odaberite Korisnički račun.
  • Kad otvorite stranicu Korisnički račun, odaberite opciju Porezi.

  Otvorite odjeljak Porezni dokumenti kako biste vidjeli popis svih poreznih dokumenata koji su vam izdani u protekle četiri godine.

  Kako se rješavaju problemi u vezi s poreznim dokumentima

  Ako imate problema s usklađivanjem podataka o transakcijama s poreznim dokumentima ili ako na poreznom dokumentu nije točno navedeno vaše ime, porezni broj ili iznos, obratite nam se.

  Napomena: novi obrazac s unesenim izmjenama možemo izdati tek nakon što istražimo u čemu je problem i potvrdimo da u obrascu doista ima potencijalnih pogrešaka.

  Da li vam je ovaj članak pomogao?

  Srodni članci

  Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
  Prijavite se ili se registrujte