Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Airbnb-ova pravila za sadržaj

Time što objavljujete sadržaj na Airbnb-u potvrđujete da ćete poštovati ova pravila. Pojam „sadržaj“ obuhvata tekstualne, fotografske, audio i video sadržaje, kao i druge vrste sadržaja, uključujući:

 • tekst: nazivi i opisi smeštaja, profilne stranice, javni i privatni utisci, komentari, objave u Centru za zajednicu i poruke poslate Airbnb-u, domaćinima ili gostima
 • slike: fotografije i video-snimci, kao i slike koje se vide na fotografijama i video-snimcima (npr. posteri ili umetnine na zidu)

Zadržavamo pravo da u celosti ili delimično uklonimo svaki sadržaj koji krši ova pravila, našeUslove korišćenja usluge, naše Standarde zajednice, naša Pravila za utiske ili iz bilo kog drugog razloga po našem nahođenju. Ako neki nalog na Airbnb-u više od jednom prekrši naša pravila ili počini težu povredu pravila, možemo i da ograničimo, suspendujemo ili uklonimo takav nalog.

Sledeći sadržaj nije dozvoljen na Airbnb-u:

 • Sadržaj stvoren isključivo radi reklamiranja ili drugi komercijalni sadržaj, u šta spadaju logotipi preduzeća, linkovi i nazivi preduzeća
 • Nepoželjna pošta, neželjeni kontakt ili sadržaj koji se više puta deli na napadan način
 • Sadržaj koji podržava ili promoviše nezakonitu ili štetnu aktivnost ili koji je seksualno neprimeren, nasilan, preteći ili uznemiravajući
 • Sadržaj diskriminatorne prirode (više o tome pročitajte u našim Pravilima nediskriminacije)
 • Sadržaj koji je deo pokušaja imitiranja druge osobe, naloga ili pravnog lica, uključujući predstavnika Airbnb-a
 • Sadržaj koji je nezakonit ili koji povređuje prava drugog fizičkog ili pravnog lica, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost
 • Sadržaj koji navodi privatne ili poverljive informacije o drugoj osobi, uključujući sadržaj na osnovu kog se može utvrditi lokacija smeštaja

Dodatna kršenja pravila za konkretne vrste sadržaja:

Nazivi smeštaja

 • Nazivi smeštaja koji sadrže informacije koje nisu relevantne za dati tip, stil ili doživljaj smeštaja
 • Nazivi smeštaja koji sadrže simbole ili emotikone

Stranice smeštaja ili profila

 • Smeštaji i profili na kojima su navedene prevarantske, netačne ili obmanjujuće informacije

Centar za zajednicu

 • Sadržaj koji se ne drži teme, ne postavlja pitanje ili ne nudi pouku kao odgovor na pitanje u okviru šire diskusije
 • Uznemiravanje, trolovanje ili ponovljeno ciljanje pojedinih članova zajednice

Utisci

Prilagođeni URL-ovi

Sadržaj koji se odnosi na COVID-19

  Kako prijaviti sadržaj kojim se krše naša pravila

  Ako smatrate da neki sadržaj nije u skladu sa ovim pravilima, možete ga prijaviti direktno putem aplikacije ili tako što ćete nam se obratiti.

  Da li vam je ovaj članak pomogao?

  Srodni članci

  Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
  Prijavite se ili se registrujte