Smernice za pisanje naziva smeštaja

Ažurirajte naziv da bi se vaš smeštaj isticao u rezultatima pretrage.
Objavio/la Airbnb na dan 17. jun 2022.
Materijal za čitanje od 2 min.
Ažurirano na dan 23. okt 2023.

Naziv smeštaja je jedna od prvih stvari koje gosti pročitaju u rezultatima pretrage, a ujedno je i prilika da istaknete ono po čemu je vaš prostor jedinstven. Pridržavajte se ovih smernica za pisanje dobrog naziva koji može doprineti da se vaš smeštaj istakne u pretrazi, da se stvori interesovanje za rezervisanje vašeg prostora i da lakše definišete očekivanja gostiju.

Kratki nazivi su najbolji

Gosti pretražuju Airbnb sa uređaja svih tipova, sa raznim veličinama ekrana. Naziv koji lepo izgleda u veb-pregledaču može biti predugačak za goste koji listaju smeštaje u mobilnoj aplikaciji.

Pridržavajte se ograničenja od 32 znaka da bi se ceo naziv prikazivao kad se smeštaji gledaju i sa računara i sa mobilnog uređaja.

Evo tri dobra primera kratkog naziva smeštaja:

  • Moderan loft iznad centra grada

  • Udobno planinsko skrovište za kuvare

  • Vila uz plažu blizu Anjo Nueva

Ako naziv ima više od 32 znaka, prvo navedite ono najvažnije. Duži nazivi se automatski skraćuju u rezultatima pretrage, a ostatak naziva zamenjuju tri tačke. Na primer, „Seoska brvnara s pogledom na jezero, ognjištem, rampom za čamce“ postaje „Seoska brvnara s pogledom na jezero…“

Samo prvo slovo u nazivu neka bude veliko

Preporuka je da velikim slovom pišete samo prvo slovo naziva. Pisanje velikog prvog slova svake reči nije svojstveno srpskom jeziku, a nije primereno ni koristiti SVA VELIKA SLOVA.

Da biste gostima olakšali pretragu, nemojte velikim prvim slovom pisati reči u nazivu (izuzev prve reči), osim ako se radi o vlastitoj imenici, na primer nazivu grada. Izuzetak su skraćenice, na primer SAD ili šifra aerodroma BEG.

Evo tri dobra primera naziva smeštaja napisanih uz pravilnu upotrebu velikog slova:

  • Koliba uz more na plaži Bondi

  • Viktorijanska gostinska soba

  • Ekološka garsonjera blizu LAX-a

Reči su jasnije od emotikona

Emotikoni i simboli mogu da budu zbunjujući ili obmanjujući jer ne znače isto svim ljudima širom sveta. Na primer, palac nagore se može tumačiti kao znak odobravanja, kao broj jedan ili kao uvreda.

Da bi naziv smeštaja bio primamljiviji i čitkiji, koristite jednostavne i opisne reči o prostoru. Nije problem koristiti posebne znakove (kao što su !, # i *), ali nije u redu ponavljati ih radi naglašavanja nečega (recimo !!! ili ***). Ako treba da razdvojite ideje, koristite zareze sa razmacima ili jednu kosu crtu bez razmaka.

Evo primera šta ne treba raditi:

  • ****Planinska kuća za skijanje i golf****!!!

Evo boljeg načina da napišete to isto:

  • Planinska kuća za skijanje/golf sa privatnim dvorištem

Bolje je više detalja nego da ponavljate stvari

U većini slučajeva nije potrebno ponavljati informacije koje su gostima već prikazane u rezultatima pretrage, kao što su naziv grada ili ukupan broj kreveta. Umesto toga, u nazivu smeštaja unesite jedinstvene detalje da lakše privučete pažnju.

Na primer, ako se vaš smeštaj nalazi u Buenos Ajresu, u naziv smeštaja možete uneti deo grada, na primer „Rekoleta“. Ako se nalazi u Firenci u Italiji, možete navesti „blizu galerije Ufici“ ili drugu znamenitost koja se nalazi u blizini smeštaja. Ili, ako imate namenski radni prostor, u naslovu biste mogli da istaknete „pogodno za rad“. Tako gostima budu jasniji važni detalji.

Možete i da izostavite reč „novo“ iz naziva novog smeštaja, jer se taj podatak već prikazuje gostima na znački u rezultatima pretrage.

Pročitajte Airbnb-ova pravila za sadržaj

Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

Airbnb
17. jun 2022.
Da li vam je ovo bilo korisno?