Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.

Rezervisanje smeštaja

Osnovni podaci

 • Uputstva • Gost

  Rezervisanje putovanja: Šta treba da uradite ako ste novi

  Saznajte više o postupku rezervisanja na Airbnb-u, načinu potvrđivanja rezervacije, posebnim ponudama direktno od domaćina i još mnogo toga.
 • Uputstva • Gost

  Koliko unapred možete da rezervišete

  Rezervacije se mogu rezervisati do 2 godine unapred, a raspoloživost zavisi od domaćina.
 • Uputstva • Gost

  Rezervisanje za porodicu i prijatelje

  Ako je u pitanju privatno putovanje, osoba koja će boraviti u smeštaju mora da rezerviše na Airbnb-u.
 • Uputstva • Gost

  Poseta smeštaju pre nego što rezervišete

  Preporučujemo svim gostima da dovrše svoje rezervacije putem Airbnb-a pre ličnog susreta da bi osigurali svoju bezbednost i privatnost.
 • Uputstva • Gost

  Rezervisanje povezanih boravaka

  Povezani boravci su funkcija koja omogućava da podelite duži boravak na dva smeštaja.
 • Uputstva • Gost

  Živite u smeštaju sa Airbnb-a, umesto pukog najma

  Nađite boravke od 28 ili više noćenja na Airbnb-u.
 • Uputstva • Gost

  Kako da budete obziran gost

  Ključ putovanja preko nas je zbližavanje sa drugim članovima naše zajednice – od deljenja svoje priče u odeljku sa biografijom do pisanja iskrenih utisaka.
 • Vodič • Gost

  AirCover za goste

  Svaka rezervacija podrazumeva AirCover za goste. Ako postoji ozbiljan problem sa vašim smeštajem na Airbnb-u koji domaćin ne može da reši, pomoći ćemo vam da nađete sličan raspoloživ smeštaj uporedive cene ili ćemo vam refundirati ceo iznos ili neki njegov deo.
 • Pravni uslovi

  AirCover za goste i putno osiguranje ili osiguranje rezervacije

  AirCover za goste se razlikuje od putnog osiguranja ili osiguranja rezervacije. AirCover za goste je besplatan za svaku rezervaciju, dok se putno osiguranje (za goste u SAD, EU i Ujedinjenom Kraljevstvu) ili osiguranje rezervacije (za goste u Francuskoj) mogu kupiti zasebno prilikom plaćanja.
 • Uputstva • Gost

  Ako vašu rezervaciju nije bilo moguće dovršiti

  Provera identiteta, provera rezervacije, problemi sa plaćanjem i raspoloživost smeštaja su neki od razloga zbog kojih možda ne možete da dovršite rezervaciju.

Uslovi

 • Uputstva

  Uslovi rezervacije

  Nakon osnovnih informacija (ime, imejl i broj telefona), trebaće nam i još samo malo dodatnih informacija da biste mogli da rezervišete smeštaj.
 • Pravila zajednice • Gost

  Uslovi u pogledu uzrasta

  Da biste rezervisali ili ugošćavali na Airbnb-u, morate da imate bar 18 godina.
 • Pravila • Gost

  Putovanja sa decom

  Da, deca mogu da putuju preko Airbnb-a, ali neki domaćini su naveli da je njihov prostor potencijalno nebezbedan ili neprikladan za decu do 2 godine ili stariju.
 • Pravila zajednice

  Pravila za olakšan pristup

  Naša zajednica se zasniva na principima uključivanja, pripadanja i poštovanja, što obuhvata prihvatanje osoba sa invaliditetom i pružanje podrške njima. Uopšteno govoreći, gosti koji traže prikladan smeštaj i usluge ne treba da budu diskriminisani ili uskraćeni za usluge dok koriste Airbnb. Na nekim teritorijama pravni zahtevi mogu da prošire ili ograniče prikladan smeštaj koji domaćin mora da obezbedi. Domaćini i gosti moraju da se pridržavaju tih pravnih zahteva.
 • Pravila • Gost

  Rezervisanje za Kubu

  Airbnb je dobio specijalno ovlašćenje Ministarstva finansija SAD koje nam omogućava da nudimo ovlašćene putničke usluge osobama koje nisu iz SAD, a koje putuju na Kubu.
 • Uputstva • Gost

  Rezervisanje u Japanu

  Saznajte korisne informacije o tome šta treba da znate pre rezervisanja smeštaja u Japanu, uključujući informacije koje ćete dati domaćinu.

Interakcije sa domaćinom i preliminarna odobrenja

 • Uputstva • Gost

  Obraćanje domaćinima

  Ako pre rezervisanja želite da saznate više o smeštaju ili doživljaju, pošaljite domaćinu poruku putem Airbnb-a.
 • Uputstva • Gost

  Kako funkcionišu pozivi za rezervisanje

  Preliminarno odobrenje je način da vas domaćin obavesti da je njegov smeštaj raspoloživ nakon što ga pitate za potencijalnu rezervaciju. Imate 24 sata da ga prihvatite.
 • Uputstva • Gost

  Šta znači kada dobijem preliminarno odobrenje od domaćina?

  Ako vam domaćin preliminarno odobri, možete automatski da rezervišete tražene datume bez čekanja na njegov sledeći odgovor.
 • Uputstva • Gost

  Pozivi i posebne ponude

  Možete se obratiti domaćinu u vezi sa njegovim smeštajem pre nego što pošaljete zahtev za rezervaciju. Domaćin može preliminarno da odobri vaš zahtev ili da vam pošalje posebnu ponudu.
 • Uputstva • Gost

  Kada da pošaljete poruku domaćinu

  Smeštaj možete da rezervišete bez prethodnog obraćanja domaćinu, mada preporučujemo da mu pošaljete poruku ako imate pitanja.
 • Uputstva • Gost

  Stupanje u kontakt sa domaćinom bez rezervisanja smeštaja

  Pre nego što rezervišete domaćinu možete postaviti konkretna pitanja o smeštaju, raspoloživosti i još mnogo toga.
 • Uputstva • Gost

  Ako domaćin zatraži da potpišete ugovor

  Neki domaćini zahtevaju ugovor o izdavanju da bi obezbedili rezervaciju, ali moraju da obaveste goste o tom zahtevu i njegovim uslovima pre rezervacije.

Zahtevi za rezervaciju