Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila zajednice

Ugošćavanje osoba sa potrebama u pogledu olakšanog pristupa

Ugošćavamo osobe sa potrebama u pogledu olakšanog pristupa i pružamo im podršku. Ovi članovi naše zajednice bi trebalo da veruju da će im njihovi domaćini pružiti tačne informacije o karakteristikama koje se odnose na olakšan pristup.

Šta je dozvoljeno

  • Izuzeća za domaćine u pogledu zdravlja i bezbednosti kada je reč o životinjama za pomoć čoveku: Ako domaćin ne može da ugosti životinju za pomoć čoveku (recimo, zato što bi životinja predstavljala direktnu pretnju po zdravlje i bezbednost osobe koja živi u njihovom domu), domaćinu se može odobriti izuzeće ako nas unapred obavesti.
  • Zahtev za uklanjanje životinje za pomoć čoveku koja nije pod kontrolom osobe koja je za nju zadužena: Ako životinja za pomoć gostu nije pod njegovom kontrolom, domaćin može da zatraži da se životinja ukloni. Na primer, ako se životinja ostavi bez nadzora tokom rezervacije.

Šta nije dozvoljeno

  • Odbijanje rezervacije zbog potreba gosta u pogledu olakšanog pristupa: Bez odobrenog izuzetka, domaćini ne mogu da odbiju, otkažu ili na bilo koji drugi način izmene rezervaciju jer gost ima životinju za pomoć čoveku ili pomagalo.
  • Dodavanje naknada zbog potreba gosta u pogledu olakšanog pristupa: Domaćinima je zabranjeno da naplaćuju dodatnu naknadu za životinje za pomoć čoveku ili pomagala. Pogledajte naša Pravila za olakšan pristup kako biste razumeli zašto se životinje za pomoć čoveku razlikuju od kućnih ljubimaca i životinja za pružanje emocionalne podrške.
  • Odbijanje razumnih zahteva gostiju za prilagođavanje potrebama u pogledu olakšanog pristupa: Domaćini bi trebalo da ispunjavaju zahteve za razumno prilagođavanje potrebama u pogledu olakšanog pristupa. Razumno je zatražiti od domaćina da odmakne kauč od vrata kako bi gost u invalidskim kolicima mogao bez teškoća da uđe u dnevnu sobu (pod pretpostavkom da ima mesta za pomeranje kauča i da je domaćin u stanju da ga pomeri). Međutim, nije razumno tražiti od domaćina da proširi vrata svog doma kako bi invalidska kolica mogla da prođu kroz njih.
  • Nejednak tretman: Bez odobrenog izuzetka, domaćini bi trebalo da primene isti tretman, pravila i ponašanje prema svim gostima, bez obzira na njihove potrebe u pogledu olakšanog pristupa.
  • Pogrdan rečnik: Niko, bilo da je reč o gostu ili domaćinu, ne bi smeo da bude izložen rečniku koji ga vređa na osnovu njegovog invaliditeta, uključujući omalovažavanje usluge koju pruža životinja za pomoć čoveku ili pomagalo, kao i bilo koji drugi diskriminišući jezik.
  • Pogrešno prikazivanje sadržaja za olakšan pristup: Smeštaji moraju da sadrže tačne informacije o raspoloživim sadržajima za olakšan pristup u prostoru i objektu koji ih okružuje. Domaćini bi trebalo da budu transparentni i da razgovaraju o detaljima u vezi sa olakšanim pristupom u prepisci sa bilo kojim gostom koji ima poznate potrebe u pogledu olakšanog pristupa.

Tu smo da vam pomognemo

Ako ste videli ili doživeli ponašanje koje je u suprotnosti sa našim pravilima, obavestite nas o tome.

Iako ove smernice ne pokrivaju svaki mogući scenario, osmišljene su tako da nude opšte smernice o pravilima Airbnb-ove zajednice.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte