Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Da li Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti važe za moju rezervaciju tokom pandemije bolesti COVID-19?

  Savet: Morate da ispunite određene uslove da biste otkazali u skladu sa našim Pravilima za slučajeve nepredviđenih okolnosti, ali uvek možete da otkažete u skladu sa domaćinovim pravilima otkazivanja. Dok pretražujete smeštaje, koristite filter za fleksibilnost otkazivanja kako biste lakše izabrali smeštaj koji vam najviše odgovara.

  U našem zvaničnom članku detaljno je objašnjeno kako se Pravila za slučajeve nepredviđenih okolnosti primenjuju na otkazivanja zbog bolesti COVID-19.

  Evo sažetka koji će vam pomoći da utvrdite da li rezervacija ispunjava uslove.

  Rezervacija ispunjava uslove ako važi sve dolenavedeno

  • Rezervisali ste do 14. marta 2020.
   • i datum dolaska je u narednih 45 dana od danas
   • i još niste otkazali
   • i još niste došli u smeštaj
   • i pandemija vas sprečava da realizujete rezervaciju

  Ako sve to važi, možete sami da otkažete; tokom tog procesa biće vam na raspolaganju opcije otkazivanja i refundiranja. Da biste otkazali u skladu s ovim uslovima, moraćete da dokumentujete ili potvrdite da niste u mogućnosti da realizujete rezervaciju zbog bolesti COVID-19.

  Napomena: Ako imate COVID-19, možete da otkažete prema pravilima bez obzira na detalje rezervacije tako što ćete se obratiti našem timu za podršku zajednici. Tražićemo od vas da to potvrdite dokumentacijom.

  Vaša rezervacija ne ispunjava uslove ako otkazujete zbog bolesti COVID-19 i važi bilo šta od sledećeg

  • Rezervisano je posle 14. marta 2020. ili
  • Datum dolaska je više od 45 dana od danas ili
  • Već je otkazano ili
  • Već ste došli u smeštaj

  Ako ne ispunjavate uslove i otkažete, iznos za refundiranje se određuje prema domaćinovim pravilima otkazivanja, a taj iznos ćemo prikazati pre nego što potvrdite otkazivanje. U tom slučaju, isplata domaćinu i refundiranje gostu obavljaju se u skladu sa pravilima otkazivanja koja ste prihvatili prilikom rezervacije.

  Napomena: Kada se rezervacija otkaže, Airbnb isplaćuje sve iznose koje domaćin potražuje i refundira gostu iznos na koji ima pravo prema domaćinovim pravilima otkazivanja. Zbog toga rezervacije koje su otkazane pre nego što je pokriće najavljeno ili produženo neće biti ponovo razmatrane.

  Dodatne opcije ako vaša rezervacija ne ispunjava uslove

  Ako su vam planovi fleksibilni, razmislite o tome da u dogovoru sa domaćinom pomerite rezervaciju na kasniji datum.

  Možete i da se obratite domaćinu i zatražite dodatno refundiranje, a ako pristane, može bezbedno da vam prenese novac putem Centra za posredovanje.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?

  Srodni članci